KONTAKTY

Projektu Rozšířená rodina se věnují tito lidé:

Vratislav Hlásek je otcem původní myšlenky rozšířených rodin. Sám je profesionálním pěstounem a také koučem. Je zakladatelem organizace Dobrá rodina a otcem programu Rané předpěstounské péče (www.rpp.cz) v České Republice.

Petr Jasinski je autorem současné vize projektu rozšířených rodin a také knížky, kterou na toto téma aktuálně vydáváme. (ke stažení na rozsirenarodina.cz) Profesně je školitelem a odborníkem na komunikaci.

Martina Elterlein je produkční duší projektu a člověkem zajišťujícím každodenní provoz organizace. Profesně je lektorkou španělštiny a koučkou zaměřenou na mladé lidi a studenty.

Autory projektu jsou:

Vratislav Hlásek (hlasek.net)
Petr Jasinski (kurzykomunikace.cz)

Kontaktní  osobou je Martina Elterlein.

Telefon: 733 122 122
Email: info@rozsirenarodina.cz

Transparentní účet

311 322 333 5 / 2010

Napište nám:

ZAPOJTE SE ONLINE

Budeme rádi za váš like a ještě více za sdílení:

 

Pomozte nám šířit myšlenku RR mezi lidi,
ať můžeme žít ve společnosti kde je spolupráce a pomoc mezi rodinami běžná a normální.

Děkujeme.