Obchodní podmínky

Platební a storno podmínky
pro účast na seminářích, kurzech Rodina v klidu z.ú.

Rezervace a platební podmínky:
pro závaznou rezervaci místa na semináři či kurzu, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek
kapacita míst na semináři či kurzu je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v celé výši, nebo lze částku, po vzájemné domluvě, převést na jiný kurz

Způsob platby:
účastnický poplatek za seminář či kurz je nutné uhradit předem na bankovní účet 2401417201/2010
fakturu Vám zašleme na požádání emailem

Storno podmínky:

  • přihláška na semináři či kurz je závazná
  • při zrušení účasti od doby přihlášení do 15. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek 20% ze zaplacené částky, nebo ponechání 100% částky jako kreditu na jiné akce Rodina v klidu, z.ú.
  • při zrušení účasti od 14. do 8. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek 70% ze zaplacené částky
  • při zrušení účasti od 8. dne před termínem kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 100% kurzovného
  • je možné se domluvit na převedení kurzu na jinou osobu

Storno podmínky:

  • nenaplní-li se minimální požadovaná kapacita semináře nebo kurzu, vyhrazuje si Rodina v klidu, z.ú. právo seminář či kurz zrušit. V tomto případě bude přihlášeným účastníkům buď vráceno 100% účastnického poplatku a nebo nabídnut převod částky na jiný seminář nebo kurz

Není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto podmínky na všechny semináře a kurzy v Rodině v klidu, z.ú., platnost od 30.3.2021


Fakturační údaje
:
Rodina v klidu, z.ú.
IČO: 06930999
Číslo účtu: 2401417201/2010
Korespondenční adresa: Národní 35, Praha 1

Sledujte
náš facebook

Budeme rádi za váš like a ještě více za sdílení.
Pomozte nám šířit myšlenku RR mezi lidi, ať můžeme žít ve společnosti kde je spolupráce a pomoc mezi rodinami běžná a normální. Děkujeme.

Odebírejte
novinky 
emailem

Jednou měsíčně posíláme výběr toho nejzajímavějšího, co se kolem rozšířených rodin děje. Těšte se na příběhy fungujících rodin, pozvánky na společné akce, motivační videa a články... 

.